AKTIVITETER

Grundtvigselever arrangerer flere forskellige aktiviteter for foreningens medlemmer. Disse omfatter to årlige Gl. Elevweekender, Grundtvigs i Byen i København, det årlige sommerkursus GRUNDTWEEK  og Jubilarmøde arrangeret i samarbejde med Grundtvigs Højskole.