Generalforsamling 2021

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Foreningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling lørdag d. 6. november 2021 klokken 13.30 – 14.30 på Grundtvigs Højskole.  

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter der er på valg.

Forslag fra medlemmer jf. dagsordenspunkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen, dvs. 23. oktober klokken 12 på mail: info@grundtvigselever.dk 

I år er 3 menige bestyrelsesposter på valg for en periode på 2 år. Desuden vælges op til 3 suppleanter for et år.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Præsentation af bestyrelsen
 4. Bestyrelsens beretning, v. forpersonen
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2020 
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2022
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse:
  1. På valg er 3 bestyrelsesposter for 2 år 
  2. På valg er op til 3 suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Comments are closed.