KONTAKT

Har du spørgsmål, inputs, vil melde dig ind i foreningen eller opdatere om adresseændring, skriv da til:
info@grundtvigselever.dk

Spørgsmål angående eller tilmelding til at blive en af Foreningens Venner, skriv da til:
ven@grundtvigselever.dk

For spørgsmål vedrørende legatpuljen, skriv da til:
legat@grundtvigslever.dk

Ved henvendelse til formanden, skriv da til:
formanden@grundtvigselever.dk

Følg også med i elevforeningens arbejde på vores Facebookside, Grundtvigselever.

Direkte kontakt til skolen:
Grundtvigs Højskole
Frederiksværksgade 147
3400 Hillerød
Tlf. 4826 8700

www.grundtvigs.dk

Find skolens side Facebook, Grundtvigs Højskole.