ÆRESMEDLEMMER

Gunver Mariegaard
Udnævnt 2011
Forh. kassér og sekretær i foreningen

Agnete Bjerre
Udnævnt 2012
Forh. forstanderkone og lærer

Aske Erbs
Udnævnt 2013
Forh. elevforeningsformand for Grundtvigselever

Ole Vind
Udnævnt 2021
Forh. lærer og revisor for elevforeningen