ÆRESMEDLEMMER

Aske Erbs
Udnævnt 2013
Forh. elevforeningsformand for Grundtvigselever

Gunver Mariegaard
Udnævnt 2011
Forh. kassér og sekretær i foreningen

Agnete Bjerre
Udnævnt 2012
Forh. forstanderkone og lærer

Ole Vind
Udnævnt 2021
Forh. lærer og revisor for elevforeningen

Udtalelse:

“Grundtvigs Højskole Frederiksborg fik i 1951 med Karen og Søren Haugstrup et nyt forstanderpar efter C. P. O. Christiansens død.  Haugstrup ansatte straks en ung lærer, Svend Erik Bjerre, og et halvt år senere, i 1952, i år for netop 60 år siden, blev også Svend Eriks hustru, Agnete Bjerre, ansat.

Agnete har gennem de mange år været højskolen en solid støtte: først som lærer og senere ikke mindst som ’forstanderkone’ fra 1974-1985, en post, som kræver sin kvinde. Ud over undervisningen var arbejdsopgaverne uden tidsbegrænsning og omfattede alle sider af højskolens liv og trivsel – uden at dette arbejde, ofte bag kulisserne, altid medførte særlig anerkendelse.

Senere virkede Agnete igen som lærer fra 1985 til 1992 og senest gennem en årrække som revisor for elevforeningen – et ydmygt og for mange usynligt arbejde, som dog er uundværligt. Men det er noget, der har karakteriseret Agnetes hele indsats for Grundtvigs Højskole Frederiksborg gennem de mange år, og som elevforeningen gerne vil påskønne med udnævnelsen til æresmedlem.”