Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Elevforeningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling lørdag d. 12. november 2022
klokken 14.00 på Grundtvigs Højskole.
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og
stille op til de bestyrelsesposter, der er på valg.
Forslag fra medlemmer jf. dagsordenspunkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før
generalforsamlingen, dvs. 29. oktober klokken 12 på mail: info@grundtvigselever.dk
I år er 3 menige bestyrelsesposter på valg for en periode på 2 år, samt forpersonsposten for en
periode på 2 år. Desuden vælges op til 3 suppleanter for et år.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Præsentation af den afgående bestyrelse
 4. Bestyrelsens beretning, v. forpersonen
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2020 og 2021
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2023
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen:
  a. På valg er forpersonsposten. Margrete Nørtoft Thomsen (F17) ønsker ikke genvalg.
  Julie Tolbod (F20+E20) ønsker at modtage valg.
  b. På valg er 3 menige bestyrelsespladser for 2 år
  c. På valg er op til 3 suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Comments are closed.