Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Foreningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling d. 7. november 2020 klokken 13.00 –
15.00.
Bestyrelsen for Grundtvigselever har i år valgt at afholde generalforsamlingen online. Vi har valgt
dette, da vi ikke mener, det er tiden til at samle mange mennesker indenfor. Mere info om hvordan
det kommer til at forløbe, samt link og tilmelding, vil blive udsendt sammen med indstillede forslag
to uger før generalforsamlingen. Desuden bedes medlemmer tilmelde sig generalforsamlingen via
e-mail til info@grundtvigselever.dk, for at vi bedst muligt kan planlægge mødets afholdelse.
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og
stille op til de bestyrelsesposter, der er på valg.
Forslag fra medlemmer jf. dagsordenspunkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før
generalforsamlingen, dvs. 24. oktober klokken 12 på mail: info@grundtvigselever.dk
I år er 3 menige bestyrelsesposter på valg for en periode på 2 år. Desuden vælges op til 3
suppleanter for et år.
Årgangsrepræsentanten fra foråret 2019 har fratrådt sit erhverv. Bestyrelsen vurderer at det mest
hensigtsmæssige i denne situation er, at suppleanten for årgangsrepræsentanten overtager pladsen
og samtidig frigiver sin plads som menigt valgt (med udløb i 2021). Hvis generalforsamling kan
bifalde denne procedure, vil der også være en menig bestyrelsespost på valg for den resterende
periode på et år.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Præsentation af bestyrelsen
 4. Bestyrelsens beretning, v. forpersonen
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2019
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2021
 7. Indkomne forslag
  a. Bestyrelsens forslag til overgang til nyt medlemssystem, præcision af vedtægter
  vedrørende årgangsrepræsentanter og deres suppleanter, årsbidrag.
 8. Valg til bestyrelse:
  a. På valg er forpersonen for 2 år
  b. På valg er 3 bestyrelsesposter for 2 år
  c. På valg er 1 bestyrelsespost for 1 år
  d. På valg er op til 3 suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Comments are closed.