JUBILARMØDE

I samarbejde med højskolen arrangerer Grundtvigselever jubilarmøde for tidligere elever af Grundtvigs Højskole. Jubilarmøderne er for elever, der har gået på skolen for henholdsvis 10, 25, 40, 50 og 60 år siden.

Hvornår er man jubilar?
Vi tæller ud fra skoleåret. Det vil sige, at elever der gik på skolen i efteråret 2013 og foråret 2014 tilsammen udgør et skoleår og derfor har 10års jubilæum ved jubilarmødet i 2024.

Er man elev fra dengang hvor der var sommer-og vinterskole, tæller vi ud fra det år, man begyndte som elev på Grundtvigs Højskole. Det vil sige, at sommerskolen 1974 og vinterskolen 1974/74 har 50 års jubilæum i 2024.

Jubilarmødet næste gang
Hold øje med kalenderen på www.grundtvigs.dk.