JUBILARMØDE

I samarbejde med højskolen arrangerer Grundtvigselever jubilarmøde for tidligere elever af Grundtvigs Højskole. Jubilarmøderne er for elever, der har gået på skolen for henholdsvis 10, 25, 40, 50 og 60 år siden.

Hvornår er man jubilar?
Vi tæller ud fra skoleåret. Det vil sige, at elever der gik på skolen i efteråret 2006 og foråret 2007 tilsammen udgør et skoleår og derfor har 10års jubilæum ved jubilarmødet i år.

Er man elev fra dengang hvor der var sommer-og vinterskole, tæller vi ud fra det år, man begyndte som elev på Grundtvigs Højskole. Det vil sige, at sommerskolen 1967 og vinterskolen 1967/68 har 50 års jubilæum i år, 2017.

Jubilarmødet for 2017 finder sted den 10. juni.
Tilmelding senest 6. juni via www.grundtvigs.dk eller mail info@grundtvigs.dk