Indkaldelse til generalforsamling 2024

Kommer i løbet af foråret 2024

Fast dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Præsentation af den afgående bestyrelse
  4. Bestyrelsens beretning v. forpersonen
  5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2024
  6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2025
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Comments are closed.