Indkaldelse til generalforsamling 2023

Elevforeningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling den 11. november 2023 klokken 14.00 På Grundtvigs Højskole.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter, der er på valg.

Forslag fra medlemmer jf. dagsordenpunkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen, dvs. den 28. Oktober kl. 12.00 på mail: info@grundtvigselever.dk

I år er 3 menige bestyrelsesposter på valg for en periode på 2 år. Desuden vælges op til 3 suppleanter for et år.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Præsentation af den afgående bestyrelse
 4. Bestyrelsens beretning v. forpersonen
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2022
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2024
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen:
  1. På valg er 3 menige bestyrelsespladser for 2 år
  2. På valg er op til 3 suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Comments are closed.