BESTYRELSEN

Grundtvigselevers bestyrelsen består af 11 medlemmer – 7 er valgt på en generalforsamling, og 4 er valgt af deres årgange inden for de sidste 2 år, samt 2 årgangsrepræsentantsuppleanter, som sidder for det værende skoleår indtil den næste generalforsamling.

Bestyrelsen varetager foreningens interesser; opretholder tidligere elevers kontakt til Grundtvigs Højskole og skaber sammenhold på tværs af årgange.

 

 

Bestyrelsens medlemmer er:

FORMAND
Margrete Nørtoft Thomsen (F17) valgt 2018
info@grundtvigselever.dk

VALGT FOR 2 ÅR PÅ GENERALFORSAMLING 2018
Christian Mosegaard Kjærulff (Næstformand) (E16/F17)
Noah Frouvne Naybjerg (F18)
Anne Björk Eskelund (F18)

VALGT FOR 2 ÅR PÅ GENERALFORSAMLING 2017
Johanne Stoffersen (E14/F15)
Michael Stewart Fogh (E13)
Ditte Margrethe Hermann Hauge (F17)

ÅRGANGSREPRÆSENTANTER
Emma Kongerslev Andersen (F19)
Thomas Marcussen (E18)
Ida Waaben Ammentorp (F18)
Mette Fink Kjærgaard (E17)
Jens Christian Tramm (F17) (Suppleant for Margrete Nørtoft Thomsen)

KONTAKT TIL SKOLEN
Peter Westermann – nuværende lærer Grundtvigs Højskole (F16)


SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
Ingen på den gældende generalforsamling 2018

SUPPLEANTER TIL ÅRGANGSREPRÆSENTANTERNE

Anton Dørge Friss (F19)
Nicoline Kjems-Krognos (E18)
Mathilde Hougaard Boesen (suppleant F18)
Clea Filippa Ingwersen (suppleant E17)

ADMINISTRATION
Grundtvigs Højskole
Frederiksværksgade 147
3400 Hillerød

Som medlem af foreningen kan du stille op til valg på foreningens generalforsamling, der finder sted i forbindelse med efterårets Gl. Elevweekend. Kontakt formanden, hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen og har spørgsmål hertil.