BESTYRELSEN

Bestyrelsen for Grundtvigselevers består af 11 medlemmer – 7 er valgt på en generalforsamling, og 4 er valgt af deres årgange inden for de sidste 2 år, samt 2 årgangsrepræsentantsuppleanter, som sidder for det indeværende skoleår indtil den næste generalforsamling. Derudover kan der vælges op til 3 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager foreningens interesser; opretholder tidligere elevers kontakt til Grundtvigs Højskole og skaber sammenhold på tværs af årgange.

_____________________________________________________________________________

Bestyrelsens medlemmer er:

FORPERSON
Julie Valentin Tolbod (F20/E20) valgt 2022
info@grundtvigselever.dk

VALGT FOR 2 ÅR PÅ GENERALFORSAMLING 2022
Sanne Dall Kristensen (F20)
Sofie Leth von Linstow (F21)
Daniel Jürgensen (E21)

VALGT FOR 2 ÅR PÅ GENERALFORSAMLING 2023
Freja Fog Kofod-Hansen (F23)
Amanda Steenkjær Fossbakken (E21)
Jakob Volf Pedersen (E19)

ÅRGANGSREPRÆSENTANTER
Nikolaj  Szathmári Weithaler (F22)
Sofie Amalie Jakobsen (E22)
Ane-Maj Sand (F23)
Astrid Brandt Djupdræt (E23)

KONTAKT TIL SKOLEN
Jesper Erland Christensen – nuværende lærer Grundtvigs Højskole

SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
Elmer Frouvne Nayberg (F23)
Conrad Bremer Obling (F22)
Anton Lisitsyn Bidstrup (E22)

SUPPLEANTER TIL ÅRGANGSREPRÆSENTANTER
Lærke Heide Pedersen (E23)

ADMINISTRATION
Grundtvigs Højskole
Frederiksværksgade 147
3400 Hillerød

Som medlem af foreningen kan du stille op til valg på foreningens generalforsamling, som finder sted i forbindelse med efterårets Gl. Elevweekend. Kontakt forpersonen, hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, eller har spørgsmål hertil.