BESTYRELSEN

Bestyrelsen for Grundtvigselevers består af 11 medlemmer – 7 er valgt på en generalforsamling, og 4 er valgt af deres årgange inden for de sidste 2 år, samt 2 årgangsrepræsentantsuppleanter, som sidder for det indeværende skoleår indtil den næste generalforsamling.

Bestyrelsen varetager foreningens interesser; opretholder tidligere elevers kontakt til Grundtvigs Højskole og skaber sammenhold på tværs af årgange.

Bestyrelsens medlemmer er:

FORPERSON
Margrete Nørtoft Thomsen (F17) valgt 2018
info@grundtvigselever.dk

VALGT FOR 2 ÅR PÅ GENERALFORSAMLING 2019
Ditte Margrethe Hermann Hauge (F17)
Jens Christian Tramm (F17)
Anton Dørge Friis (F19)

VALGT FOR 2 ÅR PÅ GENERALFORSAMLING 2018
Christian Mosegaard Kjærulff (Næstforperson) (E16/F17)
Noah Frouvne Nayberg (F18)
Anne Björk Eskelund (F18)

ÅRGANGSREPRÆSENTANTER
Agnete Lyngholm Sandvej (E19)
Emma Kongerslev Andersen (F19)
Thomas Marcussen (E18)
Ida Waaben Ammentorp (F18)

KONTAKT TIL SKOLEN
Peter Westermann – nuværende lærer Grundtvigs Højskole (F16)

SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
Anton Kai Lindemann Moesgaard (F17) – supplerer for Ditte Margrete Hermann Hauge i det første halvår af 2020

SUPPLEANTER TIL ÅRGANGSREPRÆSENTANTERNE
Jakob Volf (E19)
Anton Dørge Friis (F19)
Nicoline Kjems-Krognos (E18)
Mathilde Hougaard Boesen (suppleant F18)

ADMINISTRATION
Grundtvigs Højskole
Frederiksværksgade 147
3400 Hillerød

Som medlem af foreningen kan du stille op til valg på foreningens generalforsamling, som finder sted i forbindelse med efterårets Gl. Elevweekend. Kontakt formanden, hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, eller har spørgsmål hertil.