GL. ELEVWEEKEND 21.-23. APRIL: LOST IN SPACE

17358858_1695872707095113_7416876921129749068_o
Spænd selen og gør dig klar til at flyve ud mod det uendelige univers, når GrundtvigsElever og Grundtvigs Højskole inviterer dig på rumrejse i en hel weekend.

Vi letter fredag d. 21. april, hvor universets rumvæsener byder dig velkommen på Grundtvigs Højskole i Himmelrød.

Weekenden vil blive fyldt med både nye aktiviter og gamle kendinger som turnering i både bordfodbold og BezzerWizzer, foredrag, festmiddag og dans til den lyse morgen.

Tjek programmet ud på eventet her: https://www.facebook.com/events/409198279441235/

 

Indkaldelse til Udskudt Generalforsamling 2016

Indkaldelse til Generalforsamling 2016

Foreningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling d. 12. november 2016 på Grundtvigs Højskole i forbindelse med gammel-elev weekend.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter der er på valg.

Generalforsamlingen ligger senere end planlagt på grund af aflysningen af Grundtweek-sommerkurset. I år er formandsposten og 6 menige bestyrelsesposter på valg. Desuden vælges op til 3 suppleanter.

 

Dagsorden:

 1. Præsentation af den afgående bestyrelse
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning fra det forgangne år
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2015
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2016
 7. Valg til bestyrelse:
  Valg til formandsposten. På valg er: Ditte-Marie Baungaard Christensen (genopstiller).
  På valg er 6 bestyrelsesposter, heraf 3 poster for 1 år og 3 poster for 2 år. Desuden vælges op til 3 suppleanter.På valg er:
  Bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller: Nikolaj Reinholt Johannessen (næstformand), Magnus Agnild, Michael Stewart Fogh, Sofie Skyum, Eskil Meinhardt Hansen, Ida Hindbo, Albert Tim Glahn-Abrahamsen, Mette Nietschke, Anne Basse.

  Bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller: Goutham Jørgen Surendran, Peter
  Sebastian Lauta, Sannie Suhr Jørgensen, Viktor Hansen.

 8. Valg af revisor
 9. Forslag fra medlemmer
 10. Evt.

  indkaldelse-til-udskudt-generalforsamling-2016

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2016

Ekstraordinær generalforsamling for Grundtvigselever den 16. april 2016

I forbindelse med forårets Gl. Elevweekend indkalder Grundtvigselever til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen blandt andet stiller forslag til ændringer af foreningens vedtægter.
Til ekstraordinær generalforsamlingen har samtlige medlemmer af elevforeningen mulighed for at deltage og stemme.

Nedenfor ses dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling:
(Link til pdf-version af dagsorden m. bilag)

1) Præsentation af bestyrelsen
2) Valg af dirigent og referent
3) Godkendelse af dagsorden
4) Afstemning om vedtægtsændringer
5) Håndhævelse af gældende vedtægter angående suppleanters rolle
6) Forslag fra medlemmer
7) Evt.

 

Generalforsamling 2014

I forbindelse med Forårsfesten indkalder Grundtvigselever til den årlige generalforsamling. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af elevforeningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter der er på valg.
Nedenfor ses dagsordenen for årets generalforsamling
(Link til pdf-version af dagsorden m. bilag).
Generalforsamling for Grundtvigselever den 3. maj 2014

1) Præsentation af bestyrelsen
2) Valg af dirigent og referent
3) Godkendelse af dagsorden
4) Formandens beretning fra det forgangne år
5) Orientering om Grundtvigselever legatpulje
6) Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2013
7) Gennemgang og godkendelse af budget for 2014
8) Fastsættelse af kontingent
– Bestyrelsens forslag: 100 kr. årligt
9) Afstemning om vedtægtsændring
10) Valg af bestyrelsesmedlemmer
– 1 formand
– 3 meninge medlemmer
– 3 suppleanter
11) Forslag fra medlemmer
12) Valg af revisor
13) Udpegning af æresmedlem
14) Evt.

Generalforsamling 2012

I forbindelse med Forårsfesten indkalder Grundtvigselever til den årlige generalforsamling. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af elevforeningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter der er på valg. Nedenfor ses dagsordnen for årets generalforsamling.

 

Generalforsamlingen for Grundtvigselever 28. April 2012

1) Præsentation af bestyrelsen

2) Valg af dirigent og referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Formandens beretning fra det forgangne år

5) Orientering om Grundtvigselever legatpulje

6) Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2011

7) Gennemgang og godkendelse af budget for 2012

8) Fastsættelse af kontingent 

– Bestyrelsens forslag: 100 kr. årligt

9) Forslag fra medlemmer

10) Valg af bestyrelsesmedlemmer

–  3 på valg

11) Valg af bestyrelsessuppleanter

– 3 på valg

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

– Ole Vind og Henrik Rasmussen er på valg

13) Udpegning af æresmedlem

14) Evt.