Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2016

Ekstraordinær generalforsamling for Grundtvigselever den 16. april 2016

I forbindelse med forårets Gl. Elevweekend indkalder Grundtvigselever til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen blandt andet stiller forslag til ændringer af foreningens vedtægter.
Til ekstraordinær generalforsamlingen har samtlige medlemmer af elevforeningen mulighed for at deltage og stemme.

Nedenfor ses dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling:
(Link til pdf-version af dagsorden m. bilag)

1) Præsentation af bestyrelsen
2) Valg af dirigent og referent
3) Godkendelse af dagsorden
4) Afstemning om vedtægtsændringer
5) Håndhævelse af gældende vedtægter angående suppleanters rolle
6) Forslag fra medlemmer
7) Evt.

 

Skriv et svar

Your email will not be published. Name and Email fields are required.