Generalforsamling 2012

I forbindelse med Forårsfesten indkalder Grundtvigselever til den årlige generalforsamling. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af elevforeningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter der er på valg. Nedenfor ses dagsordnen for årets generalforsamling.

 

Generalforsamlingen for Grundtvigselever 28. April 2012

1) Præsentation af bestyrelsen

2) Valg af dirigent og referent

3) Godkendelse af dagsorden

4) Formandens beretning fra det forgangne år

5) Orientering om Grundtvigselever legatpulje

6) Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2011

7) Gennemgang og godkendelse af budget for 2012

8) Fastsættelse af kontingent 

– Bestyrelsens forslag: 100 kr. årligt

9) Forslag fra medlemmer

10) Valg af bestyrelsesmedlemmer

–  3 på valg

11) Valg af bestyrelsessuppleanter

– 3 på valg

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

– Ole Vind og Henrik Rasmussen er på valg

13) Udpegning af æresmedlem

14) Evt.

Skriv et svar

Your email will not be published. Name and Email fields are required.