Indkaldelse til Udskudt Generalforsamling 2016

Indkaldelse til Generalforsamling 2016

Foreningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling d. 12. november 2016 på Grundtvigs Højskole i forbindelse med gammel-elev weekend.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter der er på valg.

Generalforsamlingen ligger senere end planlagt på grund af aflysningen af Grundtweek-sommerkurset. I år er formandsposten og 6 menige bestyrelsesposter på valg. Desuden vælges op til 3 suppleanter.

 

Dagsorden:

 1. Præsentation af den afgående bestyrelse
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning fra det forgangne år
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2015
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2016
 7. Valg til bestyrelse:
  Valg til formandsposten. På valg er: Ditte-Marie Baungaard Christensen (genopstiller).
  På valg er 6 bestyrelsesposter, heraf 3 poster for 1 år og 3 poster for 2 år. Desuden vælges op til 3 suppleanter.På valg er:
  Bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller: Nikolaj Reinholt Johannessen (næstformand), Magnus Agnild, Michael Stewart Fogh, Sofie Skyum, Eskil Meinhardt Hansen, Ida Hindbo, Albert Tim Glahn-Abrahamsen, Mette Nietschke, Anne Basse.

  Bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller: Goutham Jørgen Surendran, Peter
  Sebastian Lauta, Sannie Suhr Jørgensen, Viktor Hansen.

 8. Valg af revisor
 9. Forslag fra medlemmer
 10. Evt.

  indkaldelse-til-udskudt-generalforsamling-2016

Skriv et svar

Your email will not be published. Name and Email fields are required.