Generalforsamling 2014

I forbindelse med Forårsfesten indkalder Grundtvigselever til den årlige generalforsamling. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af elevforeningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter der er på valg.
Nedenfor ses dagsordenen for årets generalforsamling
(Link til pdf-version af dagsorden m. bilag).
Generalforsamling for Grundtvigselever den 3. maj 2014

1) Præsentation af bestyrelsen
2) Valg af dirigent og referent
3) Godkendelse af dagsorden
4) Formandens beretning fra det forgangne år
5) Orientering om Grundtvigselever legatpulje
6) Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2013
7) Gennemgang og godkendelse af budget for 2014
8) Fastsættelse af kontingent
– Bestyrelsens forslag: 100 kr. årligt
9) Afstemning om vedtægtsændring
10) Valg af bestyrelsesmedlemmer
– 1 formand
– 3 meninge medlemmer
– 3 suppleanter
11) Forslag fra medlemmer
12) Valg af revisor
13) Udpegning af æresmedlem
14) Evt.

Skriv et svar

Your email will not be published. Name and Email fields are required.