Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Foreningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling d. 18. november 2017 på Grundtvigs Højskole i forbindelse med gammel-elev weekend.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter der er på valg.

I år er 3 menige bestyrelsesposter på valg for en periode på 2 år. Desuden vælges op til 3 suppleanter for et år.

 

Dagsorden:

  1. Præsentation af den afgående bestyrelse
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Formandens beretning fra det forgangne år
  5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2016
  6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2017 og budget for 2018
  7. Valg til bestyrelse:

På valg er 3 bestyrelsesposter for 2 år:
På valg er:
Michael Stewart Fogh
Ida Hindbo
Johanne Stoffersen

Øvrige opstillede:

Ditte Margrethe Hermann Hauge (nuværende suppleant til årgangsrepræsentant for F17)

På valg er 3 suppleanter:
Sofie Skyum
Nicolai Bloch Linde
Anne Basse
Albert Glahn-Abrahamsen

  1. Valg af revisor
  2. Forslag fra medlemmer

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Skriv et svar

Your email will not be published. Name and Email fields are required.