Go’ mad til årgangsrepræsentanter hvert år i september!

Til alle årgangsrepræsentanter: Husk at I kan komme og få indflydelse på jeres gode gamle skole ved skolekredsmødet d. 17 september.

Skolekredsen vælger skolens bestyrelse (tidl. næstformand i Foreningen Frederiksborgelever Janne Bavnhøj er på valg i år), overvåger skolens beretning og regnskab, kommer med gode forslag til Grundtvigs fremtid og meget andet.

Ja, og så er der inkluderet god mad (bl.a. Vanilieparfait) og åndelig føde i form af foredrag om Hal Koch.

Hvis du er årgangsrepræsentant skulle du gerne have modtaget invitation og program med posten.
Rejseudgifter refunderes og der er mulighed for overnatning.