Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Foreningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling d. 16. november 2019 klokken 14.45 –
16.00 på Grundtvigs Højskole i forbindelse med gammel-elev weekend.
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og
stille op til de bestyrelsesposter der er på valg.
Forslag fra medlemmer jf. dagsordenpunkt 9 skal indsendes senest torsdag d. 14. november 2019
klokken 12 på mail: info@grundtvigselever.dk
I år er 3 menige bestyrelsesposter på valg for en periode på 2 år. Desuden vælges op til 3
suppleanter for et år.
Dagsorden:

 1. Præsentation af den afgående bestyrelse
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning fra det forgangne år
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2018
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2020
 7. Valg til bestyrelse:
  a. På valg er 3 bestyrelsesposter for 2 år:
  Johanne Anastasia Stoffersen (E14-F15), Michael Stewart Fogh (E13) ønsker ikke at
  modtage genvalg.
  Årsgangsrepræsentant Mette Fink Kjærgaard (E17) modtager ikke genvalg.
  Årgangsrepræsentantsuppleant Nicoline Kjems-Krognos (E18) modtager ikke genvalg
  På valg er:
  Ditte Margrethe Hermann Hauge (F17), Jens Christian Tramm (F17)
  Herudover kan medlemmer af Grundtvigs Elever stille op på Generalforsamlingen.
  Herudover skal der vælges tre suppleanter. Eventuelt vælges disse blandt ikkevalgte til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor
 9. Forslag fra medlemmer
 10. Evt.

Skriv et svar

Your email will not be published. Name and Email fields are required.