Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Foreningen Grundtvigselever indkalder til generalforsamling d. 17. november 2018 klokken 13.30 – 15.00 på Grundtvigs Højskole i forbindelse med gammel-elev weekend.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af foreningen mulighed for at deltage, stemme og stille op til de bestyrelsesposter der er på valg.

Forslag fra medlemmer jf. dagsordenpunkt 10 skal indsendes senest torsdag d. 15. November 2018 klokken 12 på mail: info@grundtvigselever.dk

I år er 3 menige bestyrelsesposter på valg for en periode på 2 år. Desuden vælges op til 3 suppleanter for et år.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at Margrete Nørtoft Thomsen stiller op som formand. Margrete sidder i øjeblikket i bestyrelsen som årgangsrepræsentant for F17. Såfremt Margrete vælges som formand, sidder hun i bestyrelsen som både formand og årgangsrepræsentant for F17. Dermed vil bestyrelsen bestå af 9 medlemmer frem til december, hvor bestyrelsen bliver suppleret med en årgangsrepræsentant fra E18. Efter sommeren 2019 består bestyrelsen af 11 medlemmer, når årgangsrepræsentanten for F19 træder ind. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen kan bestå af 9 (10) medlemmer og dermed godkender ovenstående.

Har man indsigelser mod dette, bedes det være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 15. november 2018 klokken 12 via mail: info@grundtvigselever.dk . Har man spørgsmål til dette, er man velkommen til at rette dem til samme mail.

Dagsorden:

 1. Præsentation af den afgående bestyrelse
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning fra det forgangne år
 5. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2017
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for 2019
 7. Valg til formand
  1. Nuværende formand Ditte-Marie Baungaard Christensen (F12) ønsker ikke at modtage genvalg. Margrethe Nørtoft Thomsen (F17) ønsker at modtage valg
 8. Valg til bestyrelse:
  1. På valg er 3 bestyrelsesposter for 2 år:

Magnus Schou Agnild (E13), Nikolaj Reinholdt Johannesen (E11) og Lærke Ebbesen Baunlund (F16) ønsker ikke at modtage genvalg.
Årsgangsrepræsentant Juliane Conradi Vestergård (F16) modtager ikke genvalg. Årgangsrepræsentantssuppleant Clea Filippa Ingwersen (E17) modtager ikke genvalg.

På valg er:
Christian Mosegaard Kjærulff (E16)
Mathilde Hougaard Boesen (F18)

Herudover kan medlemmer af Grundtvigs Elever stille op på Generalforsamlingen.

Herudover skal der vælges tre suppleanter. Eventuelt vælges disse blandt ikke-valgte til bestyrelsen.

 1. Valg af revisor
 2. Forslag fra medlemmer

Ændringsforslag:

Alle steder hvor der i de nuværende vedtægter står styrelse erstattes dette af ordet bestyrelse.

Motivation:

I daglig tale blandt medlemmer af styrelsen og kredsen tæt på bruges ordet bestyrelse. Det er blot for at ensrette, og jeg vurderer det er nemmere at ændre i vedtægterne end i det talte sprog.

—————

Ændringsforslag:

Paragraf 5 (g) erstattes af:

Senest fire uger før generalforsamlingen sendes indkaldelse ud til foreningens medlemmer og der opreklameres på de kanaler som bestyrelsen finder relevant.

Senest to uger før generalforsamlingen sendes bestyrelsens forslag til budget, indkomne vedtægtsændringsforslag og orientering om aktuelle personvalg.

Paragraf 5 (h)

Ændringsforslag til vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Samtidig indsættes Paragraf 5 (i)

Vedtægtsændringer skal vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Motivation:

Da jeg ville indsende mit første vedtægtsændringsforslag opdagede jeg der ikke er en procedure for hvordan disse indsendes eller hvornår de senest skal indsendes. Jeg håber jeg har fundet en formulering som er klar og som ikke giver styrelsen et umiddelbart stort ekstraarbejde.

Derudover tror jeg det er en fordel hvis der før weekenden gives mulighed for at medlemmer kan overveje om de vil stille op til eventuelle ledige poster i styrelsen.

 1. Evt.

Skriv et svar

Your email will not be published. Name and Email fields are required.