LEGATPULJE

Ønsker du at blive elev på Grundtvigs Højskole og vil søge om støtte

Grundtvigselevers legatpulje uddeles til personer, der ønsker at deltage i et langt eller kort ophold på Grundtvigs Højskole, og som er værdigt trængende og derfor har brug for økonomisk støtte.

Legatet uddeles i et omfang af cirka 20.000 kr. årligt, og de individuelle legattildelinger er af varierende størrelse.

For at ansøge om et legat skal du udfylde dette ansøgningsskema. Du bedes vedhæfte din seneste årsopgørelse som bilag, og vi opfordrer i øvrigt til, at du uddyber og begrunder din ansøgning så fyldestgørende som muligt.

  • For ansøgninger om støtte til efterårsopholdet 2024 er der ansøgningsfrist 1. juli 2024
  • For ansøgninger om støtte til forårsopholdet 2025 er der ansøgningsfrist d. 15. oktober 2024.

Alle ansøgningerne behandles efter ansøgningsfristen, og det bestræbes at de behandles indenfor 30 dage.

Send det udfyldte ansøgningsskema til legat@grundtvigselever.dk. Vi bestræber os på at besvare din ansøgning så hurtigt som muligt.

 

Er du tidligere elev og vil søge om støtte

Grundtvigselevers legat vil også gerne støtte højskoleånden uden for højskolen.
Vi vil gerne hjælpe tidligere elever med at føre nye projekter ud i livet, hvis de kan være med til at styrke fællesskab, indsigt, personlig udvikling, eller på anden vis føre højskoletankegangen videre.

For at ansøge om et legat skal vi vide lidt om, hvad pengene skal gå til. Det fortæller du os ved at udfylde dette ansøgningsskema, vedhæfte et budget og en selvstændig beskrivelse af dit projekt eller din udfordring og sende det til legat@grundtvigselever.dk.

Når du modtager Grundtvigselevers legat, skal du efterfølgende kunne fremvise en kvittering på, hvad pengene er gået til. Vi forventer, at du vil fortælle om dit projekt eller din oplevelse bagefter, enten i årsskriftet eller som et oplæg til Gammelelevfest, alt efter hvad der giver bedst mening i dit tilfælde.