Grundtvigselever

Grundtvigselever

Foreningen, Grundtvigselever, er en forening for tidligere elever og lærere af Grundtvigs Højskole, der har været på et af skolens lange kurser. Elevforeningen arbejder for at bevare kontakten til skolen og skabe bånd på tværs af tidligere årgange. Det sker gennem forskellige initiativer i samarbejde med højskolen såsom Gammelelevfest, jubilarmøde, Grundtvigs i Byen samt skolens årsskrift, som elevforeningen bidrager til.Derudover råder Grundtvigselever også over en legatpulje, som kan søges som et tilskud til et højskoleophold.

Ønsker du at blive medlem af foreningen, kan du tilmelde dig her.