BESTYRELSEN

Grundtvigselevers bestyrelsen består af 11 medlemmer – 7 er valgt på en generalforsamling, og 4 er valgt af deres årgange inden for de sidste 2 år.

Bestyrelsen varetager foreningens interesser; opretholder tidligere elevers kontakt til Grundtvigs Højskole og skaber sammenhold på tværs af årgange.

 

 

Bestyrelsens medlemmer er:

FORMAND
Ditte-Marie B. Christensen (F12) valgt 2016
info@grundtvigselever.dk

VALGT FOR 2 ÅR PÅ GENERALFORSAMLING 2017
Johanne Stoffersen (E14/F15)
Michael Stewart Fogh (E13)
Ditte Margrethe Hermann Hauge (F17)

VALGT FOR 2 ÅR PÅ GENERALFORSAMLING 2016
Nikolaj Reinholt Johannessen (E11)
Magnus Schou Agnild (E13)
Lærke Ebbesen Baulund (F16)

ÅRGANGSREPRÆSENTANTER
Ida Waaben Ammentorp (F18)
Mette Fink Kjærgaard (E17)
Margrete Nørtoft Thomsen (F17) (Næstformand)
Christian Mosegaard Kjærulff (E16/F17)
Juliane Conradi Vestergaard (F16)

KONTAKT TIL SKOLEN
Peter Westermann – nuværende lærer Grundtvigs Højskole (F16)


SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
Luna Mariager (E15)
Nicolai Bloch Linde (E10)

SUPPLEANTER TIL ÅRGANGSREPRÆSENTANTERNE
Mathilde Hougaard Boesen (suppleant F18)
Clea Filippa Ingwersen (suppleant E17)
Malthe Thisted Andersen (suppleant E16)

ADMINISTRATION
Grundtvigs Højskole
Frederiksværksgade 147
3400 Hillerød

Som medlem af foreningen kan du stille op til valg på foreningens generalforsamling, der finder sted i forbindelse med efterårets Gl. Elevweekend. Kontakt formanden, hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen og har spørgsmål hertil.